HAYATİ ÇATALTAŞ, 50, KAMU EMEKLİSİ

HAYATİ ÇATALTAŞ, 50, KAMU EMEKLİSİ, “Ucu nereye dayanırsa dayansın, yolsuzluk davasının aydınlatılmasını isterdim.”

HAYATİ ÇATALTAŞ, 50, KAMU EMEKLİSİ, “Ucu nereye dayanırsa dayansın, yolsuzluk davasının aydınlatılmasını isterdim.”

AlJazeera Turk
AlJazeera Turk

Latest posts by AlJazeera Turk (see all)