DEĞİŞEN TÜRKİYE DEĞİŞMEYEN MERKEZİYETÇİLİK

Yerel yönetim değişiyor. Yeni büyükşehirler kuruluyor, binlerce köy mahalle oluyor. Değişimin sebebi hükümete göre hizmette verimliliği artırmak, kaynakları etkin kullanmak. Ama yasal düzenlemenin merkezin ağırlığını artırma ve rekabetçi siyasal alanı daraltma riski yüksek.